به گزارش افکارنیوز،

دادگاه رسیدگی به پرونده جوانفکر با شکای دادستانی تهران و به اتهام تمرد از امر مأموران قضایی و انتظامی برگزار شده است.

در این دادگاه علاوه بر جوانفکر 3 خبرنگار پیشین روزنامه ایران نیز به اتهام تمرد از امر مأموران قضایی و انتظامی کیفرخواست صادر شده است.

دادگاه رسیدگی به متهمان این پرونده پیشتر در سال 94 یک مرتبه برگزار شده بود اما قاضی پرونده با ایراد به کیفرخواست آن را برای رفع نقص و ایرادات به دادسرا بازگردانده بود.