به گزارش افکارنیوز،

 ‌احمد احمد از مبارزان در دوره پهلوی دوم است. به دلیل نوع مبارزاتش با گروه‌های مبارز بسیاری همکاری و فعالیت داشته و به سبب آن چندین بار دستگیر، شکنجه و زندانی شده است. وی در آخرین برخورد با مأموران ساواک از ناحیه پا تیر خورد و مصدوم و معلول شد.

 

احمد احمد،‌ سال 1344 به دلیل فعالیت در حزب مخفی ملل اسلامی(به رهبری سید محمد کاظم بجنوردی) دستگیر شد.