به گزارش افکارنیوز،

اولین جلسه کمیسیون تحقیق مجلس دهم عصر امروز برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون تشکیل شد.

بر این اساس، محمد کاظمی به عنوان رئیس و حسین رضازاده و مهدی شیخ به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه‌های منتخبان انتخاب شدند

همچنین محمدجواد جمالی منتخب مردم فسا در مجلس دهم و سیدمهدی مقدسی نیز به عنوان دبیران اول و دوم و محمود صادقی به عنوان سخنگوی کمیسیون تحقیق برگزیده شدند.

در صورتى که اعتبارنامه منتخبی در شعبه تأیید نشود، اعتبارنامه وی به کمیسیون تحقیق ارجاع داده می‌شود. کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر 15 روز به دلایل و توضیحات کتبى شعب و معترضان رسیدگى و سپس نظر خود را به صحن علنی مجلس ارسال می‌کند.

اعتبارنامه همه منتخبان پس از بررسی در شعب در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود