محمد رویانیان از آن دست مسئولین خبر ساز و رسانه ای است. این موضوع ارتباطی با فعالیت ها و مسئولیت های فعلی وی ندارد. از گذشته نیز با بسیاری از خبرنگاران ارتباط و تعامل مثبت داشته و همیشه صادقانه حرف می زده است. البته در مواردی سخنان صادقانه وی برای برخی دیگر از مسئولین دولتی دردسر ساز هم شده است.
جهان نیوز نوشت: جلسات محمد رویانیان معمولاً با حاشیه همراه است. اخیرا هم وی در حاشیه نشست خود با اصحاب رسانه از نداشتن اسکورت و رفت وآمد با خودرو پراید گفته و تصریح کرده است: من مخالف داشتن ماشین های خوب نیستم، اما در حال حاضر به یک پراید قناعت می کنم.

وی همچنین ادامه می دهد: قبل از شروع جلسه با شما، با نماینده تاکسی داران جلو در یک مدرسه در خیابان جلسه گذاشته بودیم و حتی اگر شما نیز به عنوان اصحاب رسانه حاضر باشید، می توانیم جلسات خود را از این به بعد در خیابان برگزار کنیم.

رویانیان گفت: در خیابان هر کس من را می بیند می گوید قیمت ها را بالا ببرید، منتهی معلوم نیست پشت سرم چه می گویند اما روبه روی ما که می رسند چه راننده تاکسی و چه راننده وانت سرشان را از شیشه بیرون می کنند و داد می زنند چاکرتیم و مخلصتیم.

وی اظهار کرد: چون من چهره آشنایی دارم، هرکس من را در خیابان ببیند و مشکلی داشته باشد، مشکلش را حل می کنم. به عنوان مثال چند وقت پیش مشکل یک راننده وانت را حل کردم و او نیز مرا کلی دعا کرد.

رویانیان نیز تصریح کرد: اخیرا سوار یک تاکسی شدم که راننده تاکسی کرایه من را دوبله حساب کرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت خاطرنشان کرد: پدر من وانت داشت بنابراین من درد آنها را خوب متوجه می شوم، برای همین رئیس اتحادیه وانت داران چندی پیش به من گفت تو از خود ما هستی.