مهر نوشت: محمود احمدینژاد در دیدار و گفتگو با جمعهای مختلف در نیویورک، از کلید واژه "علم" غافل نشده و ترور سه تن از دانشمندان هستهای کشورمان را نتیجه رفتار خلاف قانون آژانس بینالمللی انرژی اتمی در انتشار اسامی دانشمندان هستهای ایران دانسته است.

محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مصاحبه با " چارلی رز " خبرنگار مشهور شبکه " پی. بی. اس " آمریکا گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر خلاف قانون، اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران را منتشر کرد؛ این یک تخلف بزرگ بود که تا کنون باعثترور سه نفر از دانشمندان کشورمان توسط صهیونیست‌ها شده است. وقتی در قانون آژانس آمده است که اطلاعات هسته‌ای کشورها محرمانه تلقی می‌شود، آژانس باید امانتدار باشد و اطلاعات هسته‌ای اعضا را به طور سری حفظ کند.

محمود احمدی‌نژاد در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف آمریکا که عصر چهارشنبه به وقت نیویورک برگزار شد، با بیان اینکه راه حل برطرف شدن مشکلات جهان تعبیه ساز و کاری است که همه ملت‌ها بتوانند در آن برای مدیریت جهان مشارکت کنند، گفت: ما علم را ارزش و کاری مقدس می‌دانیم چون علم در خدمت بزرگ شدن و کرامت انسانی قرار دارد. البته علم باید برای دوستی، محبت، صلح و عدالت باشد.

احمدی‌نژاد تأکید کرد: در اندیشه ما، عالمان متواضع و فروتن بوده و اساساً علم و محبت از یک جنس هستند. دفاع از حقوق انسان‌ها از جمله آزادی و عدالت، کار عالمان است و دانشجویان و اساتید آزاداندیش‌ترین و آزاده‌ترین قشرهای جامعه هستند و عدالت‌طلبی در ذات دانشگاه است و امیدوارم همه دانشگاه‌های دنیا مسئولیت‌های اصلی خود را در این خصوص انجام دهند.

وی اظهار امیدواری کرد، ملت‌ها در آینده به جایی برسند که مسلسل‌ها، موشک‌ها و سلاح‌های نظامی جای خود را به قلم و گفتگو دهند.

۱ علم و فناوری انحصاری نیست

۲ علم و فناوری یک دستاورد بشری است

۳ فعالیت‌های علمی و فناوری، از بهترین راه‌های همکاری بین کشورها است

۴ قاطعانه اعلام می‌کنم که هیچ دستاورد علمی و فناوری وجود ندارد که بالاتر و دور از دسترس متخصصین ملت ایران باشد.

۵ به تصریح نهادهای جهانی سرعت رشد علمی در ایران چندین برابر کشورهای دیگر است

۶ در اندیشه ما، علم و محبت از یک جنس هستند

۷ علم باید برای دوستی، محبت، صلح و عدالت باشد

۸ علم در خدمت بزرگ شدن و کرامت انسانی قرار دارد

۹ علم را ارزش و کاری مقدس می‌دانیم

۱۰ دفاع از حقوق انسان‌ها از جمله آزادی و عدالت، کار عالمان است

۱۱ دانشجویان و اساتید آزاداندیش‌ترین و آزاده‌ترین قشرهای جامعه هستند

۱۲ عدالت‌طلبی در ذات دانشگاه است

۱۳ امیدوارم همه دانشگاههای دنیا مسئولیتهای اصلی خود در خصوص عدالت طلبی را انجام دهند