محمود احمدي نژاد رييس جمهور ایران با "بان كي مون "دبيركل سازمان ملل متحد در محل این سازمان در شهر نیویورک ديدار و گفتگو كرد. وی در این دیدار ، تابلوی خط را به نشانه یادبود به بان کی مون هدیه داد.