به گزارش مهر اولین و مهمترین دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری تصویب مواد باقی مانده از طرح نظارت مجلس بر نمایندگان است.

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تقربیا ۲ جلسه کاری صحن علنی مجلس شورای السلامی را به بررسی ۳ ماده از این طرح اختصاص داد.

به دلیل اهمیت این لایحه بررسی بندها و مواد آن با پیشنهادات فراوان نمایندگان ئهمراه است و به کندی پیش می رود.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته همچنین بررسی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره چهار مورد شکایات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور را طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را نیز در دستور کار خود خواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفریغ بودجه سال ۸۸ و تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه را نیز در دستور کار خود دارد.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی از تحقیق و تفحص از علل واردات کالا و محصولات کشاورزی در دولت دهم و کمیسیون اجتماعی از تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور نیز در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون قضائی از لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون بهداشت از طرح اصلاح قانون خدمات کشوری و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی به ترتیب اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

این هفته همچنین وزیر علوم و تحقیقات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سئوالات الیاس نادران، علی اکبر اولیا، محمد رضا خباز در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهند شد.