سرویس سیاسی افکار نیوز - اکثر گزارشات خبری جذابی که توسط ۲۰:۳۰ پخش می شود حاصل زحمت و خبرنگاران گمنامی است که در سایتهای خبری مشغول فعالیت هستند.
به گزارش افکار نیوز، بررسی چند روزه این بخش خبری نشان می دهد تقریبا تمام اخبار و گزارشات جذاب و پربیننده آن نه حاصل تلاش خبرنگاران این بخش که با بررسی سایتهای اینترنتی و کپی برداری از آن بدست می آید. بدون آن که از منبع اصلی خبر نامی برده یا اجازه ای گرفته شود.

به این ترتیب شاید برای ساخت برنامه های سرگرم کننده، انواع مسابقات احتیاج به یکدستگاه ماهواره وکپی برداری از شبکه های آن طرف آبی ضروری به نظر برسد اما تهیه گزارشات خبری با وجود سایتهای خبری داخلی، به این مشکلی ها هم نیست!

صحت این موضوع را می توان با پیگیری روزانه اخبار و گزارشات سایتهای خبری در اینترنت و بررسی هر شب بخش خبری ۲۰:۳۰ مطمئن شد. جالب آنکه بعضی مواقع خبرهای چند روز گذشته سایتهای خبری به عنوان تازه ترین اخبار روز روی آنتن فرستاده می شود.