فردي به نام سرلشگر مهدي روحاني از چندماه پيش رسانه هاي گوناگون اپوزيسيون از جمله بالاترين را سركار گذاشته و از روز اول مهر به عنوان تاريخ ورود به ايران و پايان كار جمهوري اسلامي ياد كرده بود. وي كه با لباس خلباني در شبكه هاي ماهواره اي زرد ظاهر مي شد، از مخالفان هم فكر خود خواسته بود فقط با كت و شلوار به خيابانها بيايند و بقيه كار را به وي و هم قطارانش بسپارند.

در پي اين سياه بازي مضحك، يكي از كاربران عصباني بالاترين عكس ۲ مرغ و خروس پرو بال ريخته (بدون كت و شلوار!) را منتشر كرده و نوشت: اين هم از اول مهر و نتايج انقلاب هاي لس آنجلسي و اروپايي. هر كس ديگر هم راه هخاها را برود، به همين سرنوشت دچار خواهد شد. اين وسط، سودش را فقط رژيم برد كه از فردا، طرح اول مهر و گروه هاي حامي آن را مورد مضحكه قرار خواهد داد. تنها كاري كه اين گونه طرح ها انجام مي دهند به ابتذال كشيدن اپوزيسيون است.