امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با اشاره به تعیین ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده گفت: برای تعیین ریاست مرکز، هیئت رئیسه فراخوان داده و داوطلبان می توانند ضمن اعلام آمادگی و ثبت نام، مدارک خود را ارائه کنند.

وی افزود: مهلت ارائه مدارک و ثبت نام تا روز شنبه است و بعد از آن هیات امنای مرکز که همان هیئت رئیسه مجلس است، به بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده و مدارک ارسالی خواهد پرداخت.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که تا کنون چند نفر برای ریاست مرکز پژوهشهای مجلس ثبت نام کردند، گفت: هنوز تعداد ثبت نام شدگان مشخص نیست.

قاضی زاده در پاسخ به این سوال که در بین رسانه ها و نمایندگان مطرح شده که تصدی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس به محمدرضا عارف پیشنهاد شده اما وی نپذیرفت، گفت: من در این زمینه خبری ندارم.