به گزارش فارس، محمود احمدینژاد و رجب طیب اردوغان در این دیدار که شب گذشته برگزار شد بر اهمیت هماهنگی دو کشور در تحولات منطقه و تلاش برای حل مسالمتآمیز مسائل منطقهای تاکید کردند.

دو طرف همچنین بر پیگیری گسترش روزافزون مناسبات و همکاریهای دو کشور در بخشهای گوناگون تاکید کردند.