به گزارش ایلنا،نادر قاضیپور با استناد به ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس خطاب به علی لاریجانی گفت: شما در ابتدای جلسه درباره آموزش و پرورش و... صحبت کردید اما بهتر بود درباره سازش با آمریکا و مذاکره با این کشور که بر خلاف دستورات و نظر صریح مقام معظم رهبری است اظهارنظرمی کردید.

قاضی‌پور گفت: خوب نبود که دو نفر از مسئولین دولتی که ممنوع الخروج هستند به آمریکا سفر کنند.

علی لاریجانی در پاسخ به قاضیپور گفت: بهتر بود تذکر شما مربوط به دستور جلسه باشد و درغیر اینصورت این را باید بعدا مطرح میکردید.