به گزارش ایلنا، در ماده ۴ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مردم آمده است هیئت ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات که در ۱۲ بند آمده تصمیم میگیرد.

در بند ذ ماده ۴ و در بیان یکی از مجازات نمایندگان متخلف محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت ۷ نفره نظارت بر نمایندگان مجلس و تصویب مجلس عنوان شده است.

علی مطهری در سخنانی با پیشنهاد حذف این بند از مجازات نمایندگان اظهار داشت: این بند پیش از آنکه مجازات نمایندگان مجلس باشد مجازات مردم و موکلان آن نماینده است.

وی افزود: نماینده مردم در مجلس با اعمال این مجازات قادر به دفاع از حقوق موکلان خود نخواهد بود، چرا که نمی‌تواند با حضور در کمیسیون‌های تخصصی و جلسات مجلس از حقوق موکلان خود دفاع کند و از این امتیاز بسیار مهم محروم خواهد بود.

عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس اضافه کرد: وقتی نماینده‌ای از حضور در کمیسیون‌های تخصصی و جلسات مجلس محروم باشد حقوق موکلین او سلب شده و با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض‌های ناروا مغایرت دارد و نماینده مردم در مجلس را از نمایندگی ساقط می‌کند.

وی افزود: با وجود این بند نماینده عملا بیکار و پیگیری امور موکلانش در مجلس توسط او معطل خواهد ماند.