به گزارش ایلنا، حسن نوروزی با اعلام این خبر گفت: افراد قانونشکن برای انجام اختلاس اخیر بسیاری از زمینهای منطفه آزاد کیش را با قیمتی در حدود یک صدم تا یک پنجاهم قیمت خریداری کردند و همین مبلغ اندک را هم قصد داشتند از ۷ سال آینده و به صورت اقساط ۳۰ ساله پرداخت کنند.

نماینده رباط کریم افزود: بخشی از شکایت بنده از نزدیکان دولت هم به همین دلیل بوده است و امیدواریم که این مسئله به صورت قانونی حل شود و بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این اتفاق در مناطق دیگری از جمله در زمینهای ساوه و زرندیه هم رخ داده باشد، گفت: ممکن است این مسئله در دیگر مناطق آزاد و تجاری کشور هم رخ داده باشد اما موضوع شکایت بنده نبوده است.