به گزارش خبرآنلاین، قدرت​الله علیخانی درباره ارزیابی از ۶ سفر گذشته احمدینژاد به سازمان ملل با بیان اینکه این سفرها نه تنها هیچ نتیجه​ای نداشته بلکه برای کشور تبعات زیادی هم ایجاد کرده است، افزود: الان به رسانه​های غربی نگاه کنید همه در حال مسخره کردن ایران هستند.

وی با اشاره به اظهارات احمدی‌نژاد درباره مدیرتی جهانی، گفت: آقای احمدی​نژاد در همه سفرهایی که تاکنون داشته بحثمدیریت جهانی را مطرح کرده است. من خواهش می​کنم شما مدیریت ایران را سر و سامان بدهید، مدیریت جهان پیش‌کش! شما مدیریت داخل کشور را به هم ریخته​اید بعد می​خواهید مدیریت دنیا را سر وسامان بدهید؟ آخر واقعا آدم با این دولت چه کند؟!

وی تصریح کرد: من که فکر نمی​کنم سفرهای خارجی آقای احمدی​نژاد به نیوریورک دستاوری داشته باشد جز اینکه موجب شده ما تبعات سنگینی داده و بدهیم.

علیخانی همچنین به سفر نزدیکان احمدینژاد اشاره کرد و گفت: حتی من شنیدم حدود ۶۰ نفر از نزدیکان مجموعه ریاستجمهوری همراه احمدی​نژاد به این سفر رفته​اند. این سفرهای چه نیازی به این همه همراه دارد؟