به گزارش فرارو، برخی منابع خبری مدعی شدند که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رییس جمهور بر خلاف هیئت ایرانی شرکت کننده در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بازنگشته و وی با ارائه درخواست رواديد شش ماهه از آمریکا، در این کشور باقی مانده است.

علت اصلی اقامت رحیم مشایی در آمریکا ایجاد ارتباط با ایرانیان مقیم آمریکا و سامان دهی به دفاتر ایرانیان مقیم در آن کشور و ایجاد رابطه فرهنگی و جذب و بازگرداندن نخبگان به ایران عنوان شده است.

منابع منتشرکننده این خبر مدعی شده اند که اقامت مشایی به اطلاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده است.

با این حال طی تماس خبرنگار فرارو با تعدادی از نمانیدگان عضو این کمیسیون، آنها نسبت به یان موضوع ابراز بی اطلاعی کردند.

همچنین خبرنگار فرارو با دفتر محمد شیخان، رئیس مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور و محمدحسن صالحيمرام، معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور تماس حاصل کرد تا صحت و سقم آن را جویا شود که تلاش ها بی نتیجه ماند و این دو دفتر با پاسکاری به یکدیگر هر یک اطلاع رسانی در این زمینه را وظیفه طرف مقابل عنوان می کرد و از تأیید و تکذیب این خبر خودداری کردند.