به گزارش مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون قبلی و جدید آموزش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در مورد سرنوشت افرادی که رابطه با شبکه بیبیسی دستگیر شدهاند گفت: جامعه امروز می داند که دشمنان با راهاندازی چنین شبکههای ماهواره ای چه هدفی را دنبال می کنند و این هدف تنها ضربه زدن به نظام است. این شبکهها اطلاعات خود را از شبکههای اطلاعاتی و جاسوسی غرب میگیرند که بحق اطلاعات ناصواب و نادرستی است.
وی افزود: افرادی که با این شبکه‌ها همکاری داشته و دارند با توجه به پیشینه اهداف این شبکه‌ها پرونده‌شان با این نگاه که با رسانه‌ای همکاری داشته‌اند که قصدش ضربه زدن به نظام بوده است بررسی و رسیدگی می شود.
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده فساد مالی اخیر در خوزستان گفت: مردم درخواست رسیدگی عادلانه به این پرونده را دارند و به مردم قول می‌دهیم که اراده‌ای جدی برای رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و دستگاه قضائی بر آن شده است تا با همه عاملان اینگونه جرائم برخورد قاطع داشته باشد و همگی آنها را پس از شناسایی دستگیر کرده و به دادگاه صالحه معرفی کند و رسیدگی خود را تا صدور حکمی عادلانه ادامه دهد.
رئیسی گفت: از رسانه ها می خواهیم تمام اطلاعات خود را در رابطه با این پرونده از مسیر سخنگوی قوه قضائیه پیگیری کنند و در عین حال از مسئولین دستگاه قضایی هم میخواهیم تا از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کرده و اجازه دهند رسانهها اطلاعات خود را از سخنگوی دستگاه قضائی پیگیری کنند.