به گزارش مهر، دکتر نسرین سلطانخواه با اشاره به تعریف جدید نخبگی در کشور افزود: تعریف نخبه و استعداد برتر بر اساس آیین نامه احراز نخبگی و استعداد برتر مصوب سال ۱۳۸۴ و تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد در این آیین نامه علاوه بر تعاریف، مصادیق نخبگی و استعداد برتر نیز ارائه شده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شناسایی مصادیق جدید نخبگی و استعداد برتر بر عهده بنیاد ملی نخبگان است، اظهار داشت: در صورت شناسایی مصادیق جدید نخبگی در هیئت امنای بنیاد به تصویب می رسد تا افراد واجد شرایط بر اساس آن شناسایی و از حمایت های بنیاد بهره مند شوند.

وی با اشاره به مورد آخرین وضعیت ماندگاری نخبگان و استعدادهای برتر در کشور یادآور شد: نتایج مطالعات بنیاد ملی نخبگان نشان می دهد که شیب خروج المپیادی ها به خارج از کشور کمتر و ماندگاری آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشور بیشتر شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دلایل کاهش شیب خروج المپیادی ها به خارج از کشور را حمایت های بنیاد ملی نخبگان، گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در داخل کشور و ایجاد روحیه نشاط، خودباوری و اعتماد در دولت نهم و دهم در بین جوانان دانست.

سلطانخواه با بیان اینکه بازگشت این افراد به کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است، ادامه داد: در حال حاضر مطالعاتی در زمینه وضعیت خروج نفرات برتر آزمون سراسری در حال انجام است که پس از نهایی شدن نتایج آن اعلام می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص آخرین وضعیت آیین نامه قانون "حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوریها" و اساسنامه "صندوق نوآوری و شکوفایی" گفت: امیدواریم این موضوع در هیئت دولت بعد از بحث و بررسی به تصویب برسد.