به گزارش خبرآنلاین حسن غفوریفرد نماینده مردم تهران در مجلس و عضو حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اظهارنظر اخیر رئیس مجلس درباره اینکه عدهای از طریق فتنه به دنبال تجارت سیاسی بودند، گفت: من فکر میکنم مسئله فتنه به صورت خیلی زیادی پایان یافته است و ما امروز باید در فکر وحدت اصولگرایان باشیم.

وی افزود: برخی اظهار‌نظر‌ها درباره رئیس مجلس کمکی به وحدت اصولگرایان نمی‌کند و به نفع اصولگرایی نیست که دائماً موجب انشقاق در جبهه اصولگرایان شویم چرا که ما انتخابات مجلس را در پیش داریم و اصلاح‌طلبان هم در حال فعالیت برای انتخابات هستند.

غفوری‌فرد درباره آخرین وضعیت تعامل جبهه پایداری با کمیته وحدت اصولگرایان هم اظهار داشت: هنوز متأسفانه آنان در جلسات وارد نشده‌اند و آنطور که من شنیده‌ام اعلام کردند به دنبال پیگیری گفتمان انقلاب هستند.

عضو جامعه مهندسین تصریح کرد: قطار انتخابات به حرکت در آمده است و این دوستان هم اگر بخواهند می‌توانند سوار این قطار شوند و تصمیم نهایی با خود آنها است.

غفوریفرد درباره خبر تغییر کمیته ۸+۷ خاطرنشان کرد بنده چنین حرفی نزدهام و آنچه گفتم این بوده که شایعاتی در این زمینه وجود دارد ولی ترکیب ۸+۷ ترکیب نهایی و اگر کسانی بخواهند همراه شوند جامعتین هم آنها را میپذیرد.