به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، (یکشنبه) به مدت ۷۰ دقیقه، ۶ پیشنهاد درباره طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند اما بدون هیچ مصوبهای، ادامه رسیدگی به این طرح را به جلسات آتی پارلمان موکل کردند.

تعداد نمایندگان شرکت کننده در رأی ‌گیری‌هایی که امروز در صحن علنی انجام شد، نسبت به تعداد حاضرین از عدد پایینی برخورد بود؛ به عنوان مثال در یکی از رأی گیری‌ها از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۱۴ نفر در رای گیری شرکت کردند که بر این اساس ۸۱ نماینده اصلاً در رای گیری انجام شده برای پیشنهادات مختلف درباره طرح نظارت مجلس بر نمایندگان اصلا شرکت نکردند.

در ۳ ر‌أی‌گیری ‌دیگر امروز ۳۸،۷۶ و ۷۵ نماینده در رای گیری‌ شرکت نکردند که بر این اساس به طور میانگین ۶۷ نماینده اصلاً در رای گیر‌های امروز مجلس برای بررسی طرح نظارت بر نمایندگان به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های مجلس هشتم اصلاً شرکت نکردند.

امروز سومین روز بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان بود و در جلسه قبلی وکلای ملت نیز به طور میانگین ۵۳ نماینده اصلاً رأی نداده‌ بودند.

تعداد نمایندگان حاضر در جلسه علنی امروز مجلس از ۲۱۲ نماینده تجاوز نکرد؛ جلسه علنی امروز در ساعت ۸:۳۵ و با تاخیر ۲۰ دقیقه‌ای و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

مجلس شورای اسلامی هم اکنون ۲۸۵ نماینده دارد که بر این اساس حدود ۷۴ نماینده در جلسه علنی امروز مجلس امروز خانه ملت حضور نداشتند.