هیئت دولت در جلسه یکشنبه‌شب ششم تیرماه خود، محمدرضا صالحی را به‌عنوان هشتمین استاندار خراسان شمالی منصوب و وی را جایگزین سید علی‌اکبر پرویزی کرد.

صالحی دبیری کاروان دولت تدبیر وامید، مشاور نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور، سرپرستی استانداری‌های بوشهر و مازندران، معاون سیاسی استانداری‌های بوشهر و مازندران، فرمانداری گرگان و بندرلنگه ومسؤلیت های متعدد دیگری را در کارنامه خود دارد.

سید علی‌اکبر پرویزی نخستین استاندار بومی این استان، در شهریورماه ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم به‌عنوان استاندار خراسان شمالی منصوب‌شده بود.

صالحی هشتمین استاندار این استان پس از سید علی‌اکبر پرویزی، محمود احمدی بیغش، ابوطالب شفقت، محمد حسین جهانبخش، احمد مروج الشریعه، بهروز همتی و محسن نریمان است.