گروه سیاسی- بعد از یک ماه آغاز بکار مجلس دهم، کمیسیونهای تخصصی مجلس از هفته گذشته شکل گرفته و هیئت رئیسه این کمیسیونها هم انتخاب شدند.

 

به گزارش خبرنگار افکار نیوز، جلسات این کمیسیونها از هفته آینده رسما شروع می شود.

در این میان برای اولین بار در مجلس دهم و در اولین هفته رسمی شروع بکار کمیسیونها، چهار وزیر دولت به این کمیسیونها می روند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر یکشنبه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می رود تا در خصوص عملکرد و برنامه‌ها به نمایندگان گزارش دهد.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز بعدازظهر یکشنبه به کمیسیون فرهنگی مجلس می رود تا ضمن آشنایی با نمایندگان پیرامون مسائل ورزش کشور با آنها  تبادنظر کند.

همچنین علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بعدازظهر روز دوشنبه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می رود و گزارشی از وضعیت وزارتخانه خود به نمایندگان ارائه می کند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  هم بعدازظهر دوشنبه به کمیسیون عمران مجلس می رود تا در خصوص وضعیت و عملکرد حوزه حمل و نقل کشور با تمرکز بر احکام برنامه پنجم توسعه، اهداف و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این بخش را تشریح کند.

مجلس دارای 13 کمیسیون تخصصی است که عبارتند از:

کمیسیون آموزش و تحقیات،  اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، عمران، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضائی و حقوقی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی.