به گزارش افکارنیوز،

نه غزه نه لبنان شعار هیچ آزاده ای نیست. مگر می شود به ستم دیدگان نه گفت؟

 اما جانم فدای ایران، شعارهمه ایران دوستانی است که  ایران سرافراز را در طول تاریخ سرافراز نگه داشته اند. رزمندگان جبهه های جنگ و شهیدانی که نگذاشتند یک وجب خاک ایران در اختیار دشمن بماند، بلند ترین مصراع شعر وطن دوستی بودند.