به گزارش افکارنیوز،

امیر دریادار علی شمخانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى با اشاره به بدعهدى امریکایی‌ها در اجراى برجام اظهار داشت: کل برجام در اختیار آمریکا نیست و کشورهاى اروپایی موضع متفاوتى نسبت به امریکا دارند.

 

وى افزود: البته باید گفت هیئت نظارت بر برجام به طور مداوم تشکیل  و در جلسه گذشته این کمیته، گشایش ها و چالش هاى پس از برجام بررسى شد و گشایش ها شامل مسائل پولى،بانکى و انرژى بوده است و چالش هاى درون و خارجى برجام نیز مورد بحث قرار گرفت.

 

دبیر شوراى عالى امنیت ملى گفت: اگر این چالش ها تبدیل به موضوع نقض آشکار برجام شود، حتما تصمیمات مقتضى گرفته خواهد شد.

 

شمخانى در پایان بااشاره به بدعهدى هاى امریکا در برابر ایران تصریح کرد: بدعهدى هاى امریکا علیه ایران  که از کودتاى ٢٨مرداد تا جنگ تحمیلى و پس از آن است که منجر به تشکیل پرونده شده که براى انها  احکام قضایی صادر شده است و مجموعه این پرونده ها درحدود ٥٠ملیارد دلار است.