به گزارش افکارنیوز،

صدها تن از دانشجویان و تشکلهای دانشجویی بعدظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند.

در این دیدار نمایندگان تشکلها در محضر رهبری به سخنرانی خواهند پرداخت.