به گزارش افکارنیوز،

تصویر مربوط است به منا در حج سال 1371 شمسی.

 

حسن خمینی و حسین شریعتمداری در یک قاب