یکی از دانشجویان بورسیه میزان حقوق خود را اعلام کرد.

براساس این حکم، دانشجوی بورسیه ماهیانه حدود 560 هزار تومان از وزارت علوم دریافت می‌کند و سالانه حق کتاب به مبلغ 75 هزار تومان خواهد داشت.

به گفته این دانشجوی بورسیه، وزارت علوم حقوق ماهیانه این دانشجویان را چند ماه یک بار پرداخت می‌کند.

دانشجویان بورسیه براساس قانون حق همکاری با هیچ نهاد و سازمانی را طی دوران بورس خود ندارند و از امکانات بیمه برخوردار نیستند.