به گزارش سرویس سیاسی "افکار"؛ نماینده مردم تهران در در پاسخ به سوالی درباره انتقاد به بعضی از ضعفهای دولت، گفت: ضمن اینکه باید نسبت به دولت و احیانا اشتباهات آن انتقاد کرد؛ اما اگر به زبان آوردن حرف حقی که زدن آن موجب سوءاستفاده و خوشحالی دشمن و اختلاف بین مومنین شود، گفتن آن حرام است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه رسیدگی مجلس به موضوع وقف دانشگاه آزاد در مجلس اینطور پاسخ داد: این‌گونه می‌گویند عده‌ای از نمایندگان مدرک تحصیلی‌شان را از دانشگاه آزاد گرفته‌اند، این‌‌گونه می‌گویند که عده‌ای از نمایندگان در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند، این‌گونه می‌گویند که عده‌ای از نمایندگان بستگان‌شان در دانشگاه آزاد هستند، این‌گونه می‌‌گویند که تعداد قلیلی از نمایندگان در انتخابات از نعمات دانشگاه آزاد منتفع شده‌اند، بنابراین اگر کسی وامدار کسی یا جایی شد دچار ملاحظه‌کاری می‌شود.

به گزارش فارس فدایی ادامه داد: در عرصه سیاسی نیز اگر کسی وامدار شد مسیر حق را نمی‌بیند در موضوع دانشگاه آزاد عوامل بیرونی از جمله کانون‌های قدرت و سرعت نیز در این موضوع نقش داشته‌‌اند که امیدوارم نمایندگان متوجه شوند که جایگاه نمایندگی امانت مردم و حاصل خون شهدا و ۱۴۰۰سال مجاهدت است.

/ ب.