به گزارش فرارو، محمود احمدینژاد و هیئت همراه وی که هفته گذشته برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود روز گذشته در بازگشت از این کشور به سودان رفته و با عمرالبشیر رئیسجمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.خبرگزاری فرانسه عکسی منتشر کرد که اعظم فرحی همسر محمود احمدینژاد در کنار ویداد بابیکر همسر رئیسجمهور سودان نشان میدهد.