به گزارش مهر، گزارش چهار شکایت نمایندگان از رئیس جمهور که مدتها پیش در کمیسیون اصل نود مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده بود در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد.

علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس این گزارش را قرائت کرد.

قرائت این گزارش در راستای اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس است.

قرائت این گزارش پس از ماهها در نوبت قرار داشتن سرانجام امروز انجام شد.

شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت۸ بندی ۱۲ نماینده از رئیس جمهور راجع به ۴۰ الی۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت می‌شوند.

به گزارش مهر، براساس ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس در صورتی که مجلس شورای اسلامی بیش از ۳ بار به تخلف رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران رای مثبت دهد و گزارش کمیسیونهای تخصصی را تایید کند زمینه برای استیضاح وزیران یا سئوال از رئیس جمهور در مجلس فراهم می شود.