به گزارش عصر امروز، با در هم شکستن آخرین تحرک فتنهگران در ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ توسط امت حزب الله و ایجاد حبس خانگی سران فتنه، سردمدارن رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان این جریان برای زنده نگه داشتن و حمایت مجدد از جنبش فتنهانگیز سبز چندی پیش در نشست شورای امنیت ملی اسرائیل به اتفاق آرا و برای در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی اقدام به اعطای پناهندگی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی کردند.

در همین راستا روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در مطلبی با عنوان «اسرائیل ناجی سران جنبش سبز می‌شود» نوشته است که اخیرا در نشست شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی بر دادن پناهندگی به سران جریان سبز اتفاق نظر حاصل شد و مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده‌اند که حمایت از موسوی و کروبی و دادن پناهندگی سیاسی به آنها می‌تواند رژیم ایران را در تنگنای سیاسی قرار دهد.

این روزنامه به زعم خود افزوده است که باید کشورهای آزاده برای نجات موسوی و کروبی از توان سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده کنند و یکی از این راهبردها، دادن پناهندگی و پذیرش سران جریان سبز در کشورشان است.

نویسنده این روزنامه صهیونیستی مدعی شده است که با حمایت از سران جنبش سبز و اعمال فشار آمریکا به رژیم تهران می‌توان امیدوار بود که این رژیم(جمهوری اسلامی) تضعیف شود.

روزنامه فوق در خاتمه به مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده است در پذیرش سران جنبش سبز ایران همچون اسرائیل اعلام آمادگی کنند.