افکار - سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی یک روز پس از آن که اظهارات محمد یزدی در خصوص هاشمی منتشر شد یکی از مصاحبه های وی را که سالها پیش با روزنامه کیهان انجام شده است منتشر کرد.
به گزارش گروه سیاسی افکار در این مصاحبه هاشمی گفته است که جامعه مدرسین که تحت مسئولیت آیت الله یزدی اداره می شد از رهبری آیت الله گلپایگانی بعد از رحلت حضرت امام حمایت می کرده است و بر خلاف آنچه گفته شده است آیت الله خامنه ای و هاشمی هر دو موضوع شورای رهبری را پی گیری می کرده اند.
بخشهایی از این مصاحبه این گونه منتشر شده است:
•مجمع مدرسین به جد در پی رهبری(مرحوم) آیت‌الله گلپایگانی بود که ۱۳ رای بیشتر نیاورد

•من و آیت‌الله خامنه‌ای مدافع تشکیل «شورای رهبری» بودیم

•کیهان: می‌گویند! پیشنهاد حذف شرط مرجعیت برای هموار کردن راه رهبری فرد مورد نظرتان بوده‌است
هاشمی‌رفسنجانی: تهمت زدن کار آسانی است! امام خود نامه ای دادند که «مجتهد عادل منتخب مردم» کافی است

•کیهان: شبهه می‌کنند! که رهبری جوری تنظیم شد که به نفع آیت‌الله خامنه‌ای تمام شد و «مجمع» به نفع شما!
هاشمی‌رفسنجانی: در گفتن اهداف، دروغ پردازی می‌کنند، مهم بودن یا نبودن «من» نبود، تصمیم برای چگونگی اداره کشور در آینده بود

"اینکه میگویند ما کسی را برای رهبری در نظر داشتیم دروغ بزرگی است