به گزارش جهان روز دوشنبه چهارم مهر در ساختمان مشروطه مجلس علی لاریجانی با ۱۵۰ نماینده جلسه داشت.

برگزاری این جلسه از سوی لاریجانی بعنوان رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان بود که به این جلسه دعوت نشدند.

ظهر امروز چهارشنبه دومین جلسه انتخاباتی لاریجانی با نمایندگان برگزار شد.

در اولین جلسه مقرر شده بود تا این جلسات ادامه یابد و کمیته ایبرای انتخابات مجلس تشکیل شود.

در اولین جلسه انتخاباتی لاریجانی با نمایندگان علاوه بر خود لاریجانی، محمدرضا باهنر، علی مطهری، کاظم جلالی، حمید رضا کاتوزیان، لاله افتخاری، غلامرضا مصباحی مقدم، اسدالله بادامچیان، علی عباسپور تهرانی فرد، علی بنایی و برخی دیگر از نمایندگان صحبت کردند.