به گزارش افکارنیوز،

حامیان دولت و مسئولین وزارت نفت با کلید زدن طرح «برجام نفتی» در حالی از ضرر 80 میلیارد دلاری صحبت می‌کنند، که هنوز پس از گذشت 6 ماه از اجرای «برجام هسته‌ای» معلوم نیست 18 میلیارد دلار سود وعده داده شده کجاست؟!

 

 در حالی که اشکالات فراوانی به قراردادهای جدید نفتی IPC وارد شده و رهبری انقلاب نیز در دیدار دانشجویی فرمودند: «تا وقتی متن قراردادها اصلاح نشود، هیچ قراردادی نباید بسته شود»، روزنامه شرق در مطلبی تحت عنوان «چه کسانی 80 میلیارددلار به ایران ضرر زدند» به نقل از رئیس بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت می‌گوید: با توجه به اینکه بیش از 6 ماه از اجرای برجام می‌گذرد و با وجود تمایل شرکتهای بین‌المللی در حوزه‌های نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری در ایران هنوز تکلیف قراردادهای نفتی مشخص نیست و تأخیر در اجرای قراردادهای نفتی، ماهیانه 8 تا 10 میلیارد دلار به کشور ضرر می‌زند، و با توجه به نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی در آذرماه گذشته، رقمی معادل 80 میلیارد دلار تا به امروز به کشور زیان وارد شده است.

پیش از این شهریور ماه 94 در حالیکه کمیسیون برجام مشغول بررسی متن این توافق بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن مطرح می‌شد؛ حامیان و مسئولین دولتی با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهای رسمی نظام که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می‌کردند تأخیر در اجرای برجام روزانه 100 تا 150 میلیون دلار به کشور ضرر وارد می‌کند.

ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در همان زمان گفت: «هر یک روز تأخیر مجلس در بررسی برجام، 100 میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند؛ اما آقای وزیر اقتصاد در این باره می‌گوید عدم تصمیم به موقع درباره برجام، روزی 150 میلیون دلار خسارت می‌زند.»

در همان ایام نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در کمیسیون بررسی برجام مدعی شده بود: «تأخیر در اجرای برجام روزانه 130 میلیارد تومان هزینه برای ملت ایران دارد».

سیروس ناصری عضو تیم اسبق هسته‌ای نیز در مهر ماه همان سال ادعا کرد: «روزی 100 تا 150 میلیون دلار هزینه تأخیر در اجرای برجام است.»

براساس ادعای ضرر روزانه حداقل 100 میلیون دلار ناشی از تأخیر برجام و همچنین گذشت بیش از 6 ماه از توافق هسته‌ای یا به عبارتی 180 روز، با یک محاسبه ساده، می‌بایست تاکنون بیش از 18 میلیارد دلار نصیب ملت ایران شده باشد.

امروز حامیان دولت و مسئولین وزارت نفت با کلید زدن طرح «برجام نفتی» در حالی از ضرر 80 میلیارد دلاری صحبت می‌کنند، که هنوز پس از گذشت 6 ماه از اجرای «برجام هسته‌ای» معلوم نیست 18 میلیارد دلار سود وعده داده شده کجاست؟! دولت ابتدا 18 میلیارد دلار سود ادعایی برجام را به ملت پرداخت نماید و حساب خود را با مردم صاف کند،‌بعد از سود ماهیانه 10 میلیارد دلاری قراردادهای نفتی صحبت کند.