به گزارش ایرنا،وي گفت: هنوز هيچ دليل مشخصي براي اين رويداد،محرز نشده ولي امكان دارد اين آتش سوزي ناشي از تركيدن لوله پوسيده گاز باشد كه همين مورد هم قطعي نيست.

او ادامه داد: بررسی ها مشخص خواهد کرد که این حادثه، چه ابعادی داشته است.

محلی که دچار این حادثه و خسارت شده، شعبه اول دفتر آیت الله العظمی سید محمد باقر شیرازی از مراجع تقلید است که مسوول دفتر این مرجع، احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کرد.

سید مرتضی شیرازی به خبرنگار ما گفت: افرادی با هدف مقابله با افکار روشنگرانه آیت الله العظمی شیرازی که مواضع ضد وهابیت و بهاییت دارد، دست به این کار زده اند و محل را دچار خسارت کرده اند.

دفتر آيت الله العظمي سيد محمد باقر شيرازي داراي دو شعبه در شهر شيراز است كه دفتر حادثه ديده، شعبه يكم اين دفتر محسوب مي شود