به گزارش فارس،غلامحسن محسنی اژهای در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شنیده شده خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و برخی از شایعات حکایت از فرار وی از کشور دارد گفت: اینکه این فرد از کشور خارج شده است صحت دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بنده در بررسی‌هایی که انجام دادم دو نامه از این شخص به دستم رسید که در یکی سخن از استعفا و قطع همکاری وی می‌داد و در نامه دوم کاملا موضوع متفاوت بوده و صحبت از بازگشت وی به ایران و دیدار با همکارانش بوده است.
دادستان کل کشور افزود: زمان بلیت بازگشت خاوری روز پنج‌شنبه بوده است که با توجه به اینکه این فرد عنوان کرده به زودی به ایران باز می‌گردد باید منتظر ماند و دید که نتیجه چه می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا خاوری ممنوع‌الخروج بوده یا خیر گفت: نه به هیچ عنوان این فرد ممنوع‌الخروج نبوده و می‌توانسته از کشور خارج شود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران گفت: اگر به هر دلیلی خاوری از بازگشت به ایران خودداری کند آیا ساز وکاری برای بازگشت وی به ایران وجود دارد گفت: به نظر نمی‌رسد خاوری به کشور باز نگردد.
وی تصریح کرد: ا گر او به هر دلیلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شایعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به این مسائل به نفع خاوری است که به کشور بازگردد و احیانا از خود دفاع کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه شنیده شده شرکتی به نام جهان وابسته به بانک شهر اقدام به ورود به بازار سکه و ارز کرده و اختلال در این بازار به وجود آورده آیا برای این شرکت پرونده قضایی مفتوح شده یا خیر گفت: در این رابطه هنوز پروندهای تشکیل نشده است.