به گزارش مهر،عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران تشکیل جلسات کارگروه اشتغال در استانها را گامی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار در سراسر کشور دانست و گفت: اشتغال، رویکرد سفرهای استانی رئیسجمهوری و هیئت دولت در دور چهارم است و از این رو، کارگروه اشتغال در هر استان متناسب با نیاز آن استان تشکیل میشود تهران تا گامی موثر برای ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع سرمایهگذاری برداشته شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که چرا چندی است که جلسه شورای عالی اشتغال برگزار نمی شود گفت: برگزار نشدن جلسه شورای عالی اشتغال دلیل خاصی ندارد و این جلسه هفته آینده تشکیل می‌شود.

شیخ الاسلامی با اعلام این که شورای عالی اشتغال براساس نیاز جلسه تشکیل میدهد ادامه داد: برگزار نشدن آن در مدت اخیر به دلیل عدم نیاز به جلسه و همچنین خارج از مرکز بودن اغلب اعضای آن بوده است.