وزیر دادگستری اعلام کرد: مقدمات کار جذب مجید دوستعلی بعنوان قائم مقام بنده در وزارت دادگستری انجام شده است.
سید مرتضی بختیاری با اعلام این خبر افزود: هم اکنون منتظر تائید نهایی رئیس جمهور درباره این حکم هستیم.

گفتنی است مجید دوستعلی دبیر سابق هیئت دولت چندی پیش با حکم معاون اول رئیس جمهور از سمت خود کنار گذاشته شده بود و اعلام کرده بود که منتظر حکم جدید رئیس جمهور برای خود است.