محمدعلي رامين - معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني و دبير هيات نظارت بر مطبوعات گزارش جلسه امروز هيات نظارت بر مطبوعات را بدين شرح بر شمرد:
۱ نشریه " تالش " به‌دلیل ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی و انتشار مطالب و عکس از افرادی که در معارضه با نظام و همسو با گروه‌های مخالف اسلام هستند و انتشار مطالب نشریه در مسیر خلاف نظام جمهوری اسلامی، به استناد ماده ۲ و بند ۹ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

۲ به نشریات " کتاب هفت " و " سرنا " به‌دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی، به استناد بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شد و مقرر گردید پرونده جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

۳ به روزنامه‌ " جمهوری اسلامی " به‌دلیل توهین به رییس قوه قضائیه به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، تذکر داده شد.

۴ به نشریه " قاصدک شهر " به‌دلیل انتشار بر خلاف زمینه مصوب، به استناد بند ب ماده ۷ قانون مطبوعات، تذکر داده شد.

همچنین مقرر شد به تمامی نشریات تذکر داده شود، با عنایت به بند ب ماده ۷ قانون مطبوعات، از انتشار مطالب نشریه برخلاف زمینه و روش مصوب و سایر مشخصاتی که صاحب امتیاز نشریه در زمان ارائه تقاضا، به رعایت آن متعهد شده و به تصویب هیأت نظارت برمطبوعات رسیده است، خودداری کنند.