به گزارش افکارنیوز،

 بنابراین پرداخت این‌گونه مستمری‌ها که خارج از ضوابط  مقررات تامین اجتماعی مقرر گردیده صرفا به لحاظ مساعدت قانون‌گذار با افراد و با درخواست آنان صورت گرفته و از این لحاظ به دلیل عدم احراز شرایط قانونی مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای (حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه) بار مالی مضاعفی نیز به دلیل برقراری زود هنگام مستمری بازنشستگی  به مدت ده سال برای سازمان به همراه داشته است، لهذا مصاحبه آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان درخصوص پرداخت حداقل مستمری به مبلغ 9/000/000 ریال در مورد بیمه‌شدگانی است که با شرایط عادی مقرر در قانون تامین اجتماعی بازنشسته شده‌اند و مشمول افراد موصوف که به حکم قانونگذار مستمری آنان می‌بایست بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی که پرداخت مستمری به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را تاکید می‌نماید، نخواهد بود.با توجه به مراتب فوق انتظار می‌رفت روزنامه محترم کیهان با بررسی قوانین و یا استعلام از این سازمان و دریافت دلایل و مستندات اقدام به چاپ فیش مذکور می‌نمود.

در خاتمه متذکر می‌گردد یکی از دلایل اندک بودن مستمری مشمولین این صندوق محدودیت‌هایی است که به دلایل شرایط اقتصادی کشور حادث گردیده ضمن اینکه تغییرات مکرر مدیریت‌های سازمان در سال‌های گذشته نیز موجب تشدید این مشکلات شده است، از جمله دیگر محدودیت‌های سازمان‌ بدهی معوق هشتاد هزار میلیارد ریال است که سازمان از واحدهای مختلف طلبکار می‌باشد لیکن به دلیل مشکلات اقتصادی این واحدها و جلوگیری از تعطیلی و بیکاری کارکنان آنها سازمان ناچار به تعامل با این واحدها گردیده است.»

کیهان: با تشکر از پاسخ روشنگر سازمان تامین اجتماعی، از اشتباهی که در بخش مورد نظر گزارش کیهان رخ داده است، پوزش می‌خواهیم.