به گزارش افکارنیوز،

نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدانان شورای نگهبان درباره برگزاری جلسه امروزشورای نگهبان دردوره جدید اظهار کرد: در جلسه امروز انتخابات اعضای هیات رئیسه شورای نگهبان برگزار شد و آیت الله جنتی باردیگر با اکثریت آراء به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شدند.

وی افزود: همچنین درجلسه امروز آقای کدخدایی به عنوان تنها داوطلب تصدی سمت سخنگوی شورای نگهبان معرفی شدند و به عنوان سخنگوی جدید شورا برگزیده شدند.

عضوحقوقدانان شورای نگهبان تصریح کرد: درجلسه امروز همچنین محمدرضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان از سوی اعضا منصوب شد.