علیرضا افتخاری که دیدار وی با رییس جمهوری و سخنان خودش بعد از دیدار با واکنشهایی از سوی برخی مواجه شده بود دیشب در گفت و گو با بخش خبری 20:30 با انتقاد شدید از بی حرمتی به دخترش در دانشگاه گفت:من چندی پیش در یک مکانی به رییس جمهوری ادای احترام کردم و ادب به جا آوردم تا لااقل عیب خودم را بپوشم اما متاسفانه فشارهایی به من و بچه هایم وارد شد و متاسفاته امروز در دانشگاه دختر من استاد الهام افتخاری به حکم این که دختر من است مورد آزار قرار گرفته و موهایش را کشیده اند
وی افزود: همه فشارهایی که به خودم وارد شده و سنگسار شخصیتی خودم را می بخشم اما اذیت و آزار دو تا بچه هایم را نمی بخشم.
وی با گریه گفت: آیا این حق من است؟ من چه بدی کرده ام جز این که می خواستم ادب به جا بیاورم؟

افتخاری در ابتدای صحبتهای خود این شعر را قرائت کرد:
طاووس را دیدم که می کند پر خویش
گفتم مکن که پر تو زیبا و با فر است
بگریست زار زار و مرا گفت که ای حکیم
آگه نیی که دشمن جان من این پراست