افكار نيوز: نورالله حيدري دستنايي با اشاره به اينكه قرار بر آن است تا جلسه اي با حضور لاريجاني و يا نواب هيئت رئيسه مجلس و همچنين عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات برگزار كنيم، اظهار داشت: در اين جلسه اعضاي معترض به عملكرد عباسپور اعتراضات خود را مطرح و در اين زمينه تصميم گيري خواهند كرد.

وی ادامه داد: قرار بود این جلسه فردا برگزار شود که به دلیل تعطیلی، احتمالا سه شنبه برگزار می شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: در این جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام می کنیم و امیدواریم عباسپور، خود محترمانه از ریاست کمیسیون استعفا دهد، و گرنه از ظرفیت های دیگر آیین نامه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

حیدری دستنایی در خصوص استفاده از ظرفیت های آیین نامه خاطرنشان کرد: آیین نامه مجلس به صراحت در خصوص اعضای هیئت رئیسه مجلس سخن گفته و در خصوص استیضاح آنان بحثکرده است، اما در خصوص ریاست و هیئت رئیسه کمیسیون ها این موضوع به صراحت اعلام نشده است.

این نماینده معترض به عملکرد عباسپور ادامه داد: ما نمایندگان معترض می توانیم از طریق کمیسیون اصل۹۰ پیگیر شکایات خود از عباسپور باشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: موارد تخلف عباسپور به حدی است که قطعا کمیسیون اصل ۹۰ به برکناری وی رای خواهد داد. / انتهای پیام