به گزارش افکارنیوز،
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از آنجا که ما قانون مشخصی در خصوص دریافتی های مدیران نداشته ایم و با توجه به اینکه معیاری که از طریق آن حقوق های نجومی از حقوق های غیرنجومی تمیز داده شود تا کنون وجود نداشته است، پس اگر آماری در این زمینه ارائه شود قطعا آمار صحیحی نخواهد بود.

وی با اشاره نقل قول یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود نزدیک به 10 هزار مورد حقوق نجومی پیدا شده که درصد زیادی حقوق‌های بین 5 تا 10 میلیون بوده است"، افزود: بر همین اساس آمار تعداد بالای افراد نجومی‌بگیر که یکی از نماینده های مجلس اخیرا مطرح کرده اند آمار صحیحی نبوده و این رقم کاملا دور از انتظار است.

پارسایی با بیان اینکه میزان سنجش و معرفی افرادی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هستند اظهار کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، از میان هزار مدیری که احتمال دریافت حقوق بالا را بر اساس موقعیتشان داشتند، کمتر از 3 درصد بالای 30 میلیون تومان دریافتی داشته اند، در میان هزار مدیر بررسی شده، مدیران نظامی قرار نداشتند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه کمتر از 30 درصد هزار نجومی بگیر بررسی شده نیز میان 20 تا 30 میلیون تومان دریافتی داشته اند گفت: نباید اذهان مردم را درباره تعداد بالای نجومی بگیران نگران کنیم؛ علی رغم برخی شایعات، به هیچ وجه اینگونه نبود که هیچ مدیری برای خودش میزان حقوق تعریف کند.