به گزارش افکارنیوز،

 سید جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیوستن ایران به قرارداد «FATF» اظهار کرد: این قراردادکاپیتالاسیون مالی جدید است.

وی با بیان اینکه پیوستن به  «FATF» خود تحریمی بعد از تحریمهای دشمنان است، گفت:  دلیلی برای اینکه خودمان عاملی برای تحریم نهادها و شخصیتهای حقوقی و حقیقی کشورمان باشیم، وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه پیوستن به «FATF» ضریب امنیتی کشور را کاهش می‌دهد گفت: پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ای برای از بین رفتن استقلال، امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غربیها با اجرای این کنوانسیون بر تمامی گردشهای پولی و بانکی ایران تسلط پیدا می‌کنند، افزود: نباید اسناد طبقه بندی شده کشور در دسترس دشمنان جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه این گونه قراردادها زمینه ای برای محدودسازی ارتباط ایران با حزب الله و سایر کشورهای هم سوء با جمهوری اسلامی ایران و همچنین جنبشهای مردمی و اسلامی است تصریح کرد: دشمنان با این گونه کنوانسیونها قصد ضربه‌زدن به نیروهای مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان را دارند.