به گزارش افکارنیوز،

 مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی ضدایرانی و مداخله‌جویانه قطعنامه‌ای را که توسط ایلینارز لهیتنن نماینده جمهوری‌خواه معرفی شده بود را به تصویب رساند که تعقیب قضایی بهائیان و از سوی ایران را محکوم می‌کند.

اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب این قطعنامه را با صدور بیانیه ای تایید و مدعی شد که بهائیان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند.

وی ادامه داد:  من خوشحالم که در حمایت از این قطعنامه که این نقض تاسف‌بار حقوق بشر را محکوم می‌کند به همکارانم می پیوندم. امروز ما پیامی راسخ در حمایت از همه ایرانیانی که خواهان آزادی و دموکراسی هستند را ارسال کردیم.

 کسانی با صدور چنین قطعنامه‌هایی در امور داخلی کشورها دخالت می کنند که بالاترین آمار نقض حقوق بشر را در کشورهای‌شان شاهد هستیم و این در حالی است که در ایران تمام اقوام و صاحبان تمام ادیان با آزادی و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.