به گزارش افکارنیوز،

گردانندگان شبکه بی بی سی فارسی رسانه دولتی ملکه انگلیس همواره ادعا دارند که اخبار و محتوای برنامه‌هایشان، بر مدار بی‌طرفی استوار است؛ آن‌ها برای اثبات این ادعای خود، حتی سمت‌های حقوقی و عناوین کاری مدعوین و به اصطلاح کارشناسان شان را کتمان می‌کنند که مبادا در تاکتیک القاء بی طرفی شان خللی وارد شود و عموما برای میهمانان خود از عناوین پوششی استفاده می کنند.

یکی از مهمانان و مصاحبه‌شوندگان شبکه بی‌بی‌سی فارسی که گردانندگان آن علاقه‌ای به درج عنوان کاری و حقوقی او ندارند، فردی است با نام " حمید صبی".

وی در برنامه‌های بی بی سی فارسی با عناوینی چون حقوقدان و عضو هیئت اجرایی موسسات به اصطلاح حقوق بشری شرکت می‌کند، اما با نگاهی به پیشینه و  کارنامه وی متوجه می‌شویم که او از عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی و عضو انجمن یهودیان لندن است.

اینکه هدف بی بی سی از کتمان سمت حقوقی و عنوان شغلی حمید صبی چیست؛ سوالی است که اذهان مخاطبان این شبکه را مغشوش کرده است؛ احتمالا گردانندگان بی بی سی به این سبب از درج عنوان شغلی حمید صبی خودداری می‌کنند که این امر را دافعه‌انگیز می‌دانند و هراس دارند که با آشکار شدن عضویت حمید صبی در انجمن یهودیان لندن، پروژه القاء بی طرفی بی بی سی رنگ ببازد.

البته گردانندگان بی بی سی پیش‌تر رفتار مشابه‌ای را در قبال اعضای فرقه ضاله بهاییت انجام داده بودند و برای فضاسازی خبری و تدارک هجمه رسانه‌ای علیه ایران، با دعوت از اعضای این فرقه ضاله، به دروغ مدعی نقض حقوق بشر در ایران می شدند.

اما حمید صبی یا همان به اصطلاح کارشناس بی بی سی، یکی از عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی است که ردپایش در پرونده سازی های حقوق بشری غرب علیه ایران آشکار است.

وی پیش از انقلاب از نزدیکان حبیب القانیان عضو ارشد انجمن صهیونیست‌های ایران بود؛ انجمنی که توسط موساد پایه گذاری شده بود و به عنوان یک ابزار در خدمت تحقق اهداف رژیم منحوش صهیونیستی در ایران فعالیت می‌کرد.

در زمانیکه مردم مظلوم فلسطین زیر بمباران و تجاوز آشکار ارتش رژیم صهیونیستی قرار داشتند، القانیان و همکارانش از جمله حمید صبی، در انجمن صهیونیست‌ها زمینه مهاجرت کلیمیان ایران به اراضی اشغالی و جمع آوری کمک های مالی برای رژیم منحوس صهیونیستی را فراهم می کردند.

حمید صبی همچنین روابط نزدیکی با داوود آلیانس داشت؛ آلیانس همان فردی است که در دوران رژیم طاغوت با رانت، انحصار و زدوبندهای مالی به ثروت کلان دست یافته بود و از عناصر بهایی و مهره‌های سرویس جاسوسی انگلیس در ایران بود.

حمید صبی پس از فرار از ایران، به اقدامات خیانتکارانه و وطن فروشانه خود ادامه داد و به عنوان یک پادو دون پایه از سوی مجامع به اصطلاح حقوق بشری غربی که توسط سرویس های جاسوسی اداره می شدند، به خدمت گرفته شد.

تهیه خوراک خبری برای رسانه‌های معاند و ارائه اطلاعات سراسر کذب و تحریف شده به نهادهای حقوق بشری غربی، از جمله فعالیت‌های صبی در دوران اخیر بوده است.

وی در اواسط دهه 80 با کمک‌های مالی دول غربی، از بانیان تشکیل موسسه‌ای با عنوان "ایران تریبونال" شد؛ موسسه‌ای که تمام هدفش تشویش افکار و اذهان جهانیان با طرح ادعاهای دروغین و نخ نما شده، نقض حقوق بشر در ایران است؛ موسسه مزبور برای اینکه کاسه گدایی و دریوزگی خود را فراخ تر کند مجبور است بر حجم اطلاعات دروغین خود نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران بیفزاید تا از این طریق بتواند اِعانه و کمک های بیشتری از دولت ها، نهادها و سرویس‌های جاسوسی غربی دریافت کند.