به گزارش افکارنیوز،
سید حسین نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون سیاست امنیت ملی مجلس یک نشست تخصصی راجع به بیوتروریسم داشت، گفت: در این نشست که سردار جلالی رئیس پدافند غیر عامل به همراه چند تن از معاونینش حضور داشت، به صورت مفصل در مورد این موضوع گفتگو شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: بیوتروریسم یکی از تهدیدات جدی علیه ملتها و از جمله ایران است که مورد طمع گروه های تروریستی است.

وی افزود: تردیدی نیست و ما باید در این زمینه خیلی کار کرده تا با موضوع آشنا شویم وراههای نفوذ بیوتروریسم را به هر شکلی  که هست ببندیم.

نقوی حسینی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه "نوباوه، طالب زاده و دادمان از جمله افرادی هستند که تا کنون بیوتروریسم در مورد آنها مطرح شده است با توجه به بررسی های صورت گرفته، ترور بیولوژیک، این افراد را تایید می کنید یا خیر؟"، تصریح کرد: اینکه مواردی نام برده می شود که این افراد مورد حمله بیوتروریسم قرار گرفته اند، هیچکدام اثبات نشده اند که از طریق بیوتروریسم دچار ترور شده باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: خطر بیوتروریسم جدی است و علیه ما اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است که از جمله حوزه های نفوذ بیوتروریسم مواد غذایی ، پوشاک ، نفت و ژنتیک است، لذا ما باید با این پدیده آشنا باشیم و راههای نفوذ آن را به صورت پدافندی ببندیم.