به گزارش افکارنیوز،

"بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خصوص تایید حکم محکومیت یک شهروند ایرانی را امری مداخله جویانه دانست و آن را رد کرد.

وی افزود: از آنجایی که مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا قرار است در آینده ای نه چندان دور صورت پذیرد، بیان چنین اظهاراتی، غیرسازنده تلقی می شود. 

بهرام قاسمی خاطر نشان ساخت: بی شک صادرکنندگان این بیانیه باید آگاهی داشته باشند که موضوع حقوق بشر و ارتقاء آن با صدور بیانیه های سیاسی تحقق نخواهد یافت و این موضوع نباید مستمسک و بهانه ای برای دخالت در امور داخلی کشورها و قضاوت پیرامون مسایلی گردد که صرفا در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه مستقل قضایی کشورهاست.

 

وی افزود: بدون تردید هر گونه تلاش برای قبولاندن ارزشهای خاص یک کشور یا منطقه به سایر جوامع با فرهنگ ها، آداب و سنن متفاوت تلاشی در جهت رجعت به پارادایم های کهنه و قدیمی در روابط بین المللی است. چنین ادعاهایی که مبتنی بر فرضیات غیردقیق و بخصوص با ناآگاهی از روند رسیدگی قضایی صورت می پذیرد سازنده نخواهد بود.  

 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان توصیه کرد: اتحادیه اروپایی لازم است با درک دقیق تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیرمتعارف خودداری نماید.