گروه سیاسی- پس از آنکه حزب اعتمادملی به همراه چند حزب دیگر اصلاح طلب با صدور بیانیه ای خارج شدن خود را از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام نمود سخنگوی این حزب به صورت جداگانه ای با صدور یک بیانیه دیگر اعلام کرد که این حزب قصد خروج از این شورا را ندارد و به این شورا که زیر نظر خاتمی است پایبند است، بعد از بیانیه سخنگوی اعتماد ملی و رد اظهار نظر قائم مقام و بروز اختلافات در سطح تصمیم گیری این حزب این بار قائم مقام اعتماد ملی با صدور یک بیانیه دیگر سخنان گرامی مقدم سخنگوی حزب را رد کرد و گفت این حزب از سال 88 سخنگو ندارد و تصمیمات توسط قائم مقام این حزب اعلام می شود تا گام دیگری برای انشقاق برداشته شود،پس از این بیانیه این بار نوبت سخنگوی حزب اعتماد ملی بود که با دادن یک بیانیه دیگر بگوید که از دبیر کل حزب حکم دارد و هنوز سخنگو این حزب است گفتنی است سخنگوی این حزب در سال 88 به هند رفت و در آنجا مواضع تندی اتخاذ کرد و رسانه های بیگانه به صورت مستمر مصاحبه می کرد که باعث مشکلات بسیاری برای اعضای این حزب شد و در سال گذشته به کشور بازگشت.

به گزارش افکارنیوز، در ادامه اختلافات درون این حزب اصلاح طلب منتجب نیا اعلام کرد که تا تکلیف وی توسط کروبی مشخص نشود و اختیارات کافی به وی داده نشود به حزب باز نمی گردد و پیامی را توسط فرزند کروبی برای وی فرستاد و قرار بر این شد که دبیر کل در حصر این حزب اختلافات را داوری کند.آنطور که از تحولات درون حزب اعتمادملی خبر می رسد عده ای از شورای مرکزی مخالف ادامه حضور این حزب در شورای سیاستگذاری اصلاحات هستند چرا که این شورا در انتخابات مجلس هیچ سهمی را به آنها اختصاص نداده است و رییس جمهور اصلاحات را متهم به بی توجهی به اصلاحطلبان می دانند و هدف از این شورا را تقویت احزاب منحله ای مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب و حلقه اطراف وی  است و این شورا را باعث تضعیف احزاب می دانند

 و عده ای دیگر از شورای مرکزی این حزب معتقدند که با بیرون رفتن از این شورا از حلقه اصلاحات خارج می شوند.

عده ای از اعضای این حزب معتقدند که جریان تندرو اصلاحات و خارج از این حزب با ایجاد فضای رقابتی بین قائم مقام و چند تن از شورای مرکزی این حزب به دنبال انشقاق در مرحله اول و در مرحله بعد تعطیلی این حزب هستند.گفتنی است قایم مقام این حزب مواضع معتدل تری را نسبت به اعضای تندرو این حزب اتخاذ کرده است که مورد اقبال جریان تندرو حزب نبوده است.

جلسات دفتر سیاسی حزب اخیرا بدون حضور رسول منتجب نیا برگزار می شود و گفته می شود برخی از اعضای حزب به دنبال حذف وی از قائم مقامی حزب هستند. برخی از اعضای حزب بر این عقیده اند که جمعی از اعضای شورای مرکزی در پی حذف منتجب نیا  و به دنبال آن برگزاری کنگره برای تعیین دبیرکل جدید هستند. آیا اعتماد ملی منهای کروبی ادامه مسیر خواهد داد؟

باید منتظر بود که اختلافات جدی که در درون این حزب به وجود آمده تا کجا پیش خواهد رفت .